Praktijk Iris Gerritsen voert geen medische behandelingen uit, maar de behandelingen kunnen wel ondersteuning bieden bij medische klachten. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een van de behandelingen te ondergaan.

Ik behandel niet bij koorts, algemeen onwel zijn, te veel pijn en hartafwijkingen.

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, zal vooraf een kort intakegesprek plaats vinden. Het is belangrijk mij in te lichten als u onder behandeling bent bij een specialist, een ziekte of lichamelijke afwijking heeft of zwanger bent.

Indien vanuit Praktijk Iris Gerritsen, door onvoorziene omstandigheden, uw behandeling geen doorgang kan vinden, zorg ik ervoor dat u zo snel mogelijk een nieuwe afspraak krijgt.

U kunt uw afspraak tot 24 uur voor uw consult kosteloos annuleren of verplaatsen.

U wordt verzocht dit telefonisch of per e-mail te doen.

Omdat ik tijdens de behandeling de telefoon niet kan opnemen, verzoek ik u om de voicemail in te spreken. Ik stel het uiteraard op prijs als u dit zo tijdig mogelijk doet.

Als u uw afspraak korter dan 24 uur voor het consult annuleert of verzet, of u komt niet op de afspraak, dan zal het bedrag van de afgesproken behandeling in rekening worden gebracht.